Links

www.vvl.be : Vlaamse Vereniging voor logopedisten
www.zitstil.be : Vlaamse Vereniging voor ouders van kinderen en jongeren met aandachtsstoornissen, impulsief en overbeweeglijk gedrag
www.letop.be : Site van vzw Die-'s-lekti-kus. Informatie over leerstoornissen.
www.sprankel.be : Site van vzw Sprankel. Informatie over leerstoornissen.
www.dyspraxis.be : Informatie over DCD.
www.bekina.org : Informatie over hoogbegaafdheid.
www.zorgwijzer.nl/zorgwijzers/autisme : Informatie over autisme.