Tarieven

Samen met de ouders wordt een dossier opgesteld voor de aanvraag van de terugbetaling. Dit dossier bestaat uit de 2 voorschriften van de geneesheer-specialist, het aanvangsonderzoek en een ingevuld aanvraagformulier voor de mutualiteit. Bij een taalproblematiek zijn ook een intelligentie-onderzoek en een gehoortest noodzakelijk.

Een tussenkomst in het logopedisch onderzoek en de logopedische behandeling wordt pas verleend na akkoord van de adviserende geneesheer van het ziekenfonds.

Ik ben aangesloten bij de conventie van het RIZIV en werk dus volgens de officiële tarieven van het RIZIV.

Bij heel wat stoornissen is er een terugbetaling van ongeveer 75%. Voor sommige problemen(o.a. articulatie) wordt er enkel een beperkte terugbetaling gegeven via de aanvullende verzekering. Deze terugbetaling is wisselend, naargelang de mutualiteit van de ouders. Je kan best contact opnemen met de mutualiteit om hierover meer informatie te krijgen.

Vanaf 1 januari 2018 gelden de volgende tarieven vastgesteld door het RIZIV:

Logopedisch aanvangsonderzoek

€ 31,75 per half uur

Logopedisch evolutieonderzoek

€ 45,25

Therapiesessie

€ 23,25 per half uur
€ 46,75 per uur